Fiscale eindejaartips 2017

Het is weer zover, de feestelijke decembermaand is aangebroken. En het nieuwe jaar staat voor de deur. Bent u goed voorbereid op 2018? Welke acties kunt u als ondernemer of als particulier nemen om belasting te besparen? Zijn er wetswijzigingen die in 2018 van kracht worden  en die op u van toepassing kunnen zijn? In deze column bespreken wij handige mogelijkheden zodat u goed voorbereid aan 2018 begint. 

Box 3 vermogen naar een spaar-bv
In een eerdere column gaven wij aan in welke gevallen de bv voordelig kan zijn. Bijvoorbeeld als u een ruim vermogende particulier bent (circa meer dan € 200.000 spaargeld). Het kan dan aantrekkelijk zijn om aan het einde van het jaar uw box 3 vermogen te verlagen, aangezien voor de heffing in box 3, 1 januari als peildatum geldt.
U kunt een spaargeld-bv oprichten waarin u uw vermogen onderbrengt zodat u geen belasting meer betaalt in box 3, maar in box 2. Slechts het behaalde rendement wordt tegen 20% belast (en het behaalde rendement boven € 200.000 tegen 25%)  in plaats van uw gehele vermogen tegen een fictief tarief dat kan oplopen tot (5,38 * 30% =) 1,614%.  Wanneer u besluit om de winst aan uzelf uit te keren, zal hier nog 25% over geheven worden (het box 2 tarief). Dit kunt u eventueel uitstellen. De heffing hierover vindt dan op een later tijdstip plaats. De te betalen belasting kan zo een stuk voordeliger uitpakken in box 2 dan wanneer het gehele bedrag in box 3 belast wordt.

Schenking aan kinderen
Een andere mogelijkheid om uw box 3 vermogen voor het einde van het jaar te verlagen, is het schenken van een deel van uw vermogen aan uw kinderen. Vanaf 1 januari 2017 geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling tot € 100.000 die onder voorwaarden aan uw kinderen kan worden geschonken voor de eigen woning. De verkrijger van de schenking en zijn/haar partner moeten tussen de 18 en 40 jaar zijn om in aanmerking te komen en de schenking mag over 3 jaar verspreid worden. 
Alleen in 2017 en 2018 kunt u uw schenking aan uw kind voor de eigen woning die u deed in 2015 of 2016, nog ophogen tot € 100.000. Let op: de maximale aanvulling bedraagt € 46.824 ongeacht of in 2015 of 2016 de volledige vrijstelling is benut.
 
Schenking onder schuldigerkenning
De schenking onder schuldigerkenning is een schenking op papier. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders een bepaald bedrag aan hun kind schenken, terwijl zij in werkelijkheid dit bedrag aan hun kinderen schuldig blijven. Zo zullen de kinderen dit bedrag niet erven en zijn zij hierover dus geen erfbelasting verschuldigd. De ouders dienen over deze schenking wel jaarlijks minimaal 6% rente over het schuldig gebleven bedrag te betalen aan de kinderen. Deze rente dient ook daadwerkelijk betaald te worden. Dit kan bijvoorbeeld niet door de rente mee te nemen in het schuldig gebleven bedrag.
Heeft u dit jaar dus een schenking onder schuldigerkenning gedaan, dan is het belangrijk dat u ook dit jaar nog daadwerkelijk de rente betaalt aan de verkrijger van de schenking. 

Laatste mogelijkheden PEB
De afgelopen tijd was er veel aandacht voor het stopzetten van het opbouwen van het pensioen in eigen beheer (PEB). Vanaf 1 juli 2017 is het namelijk niet meer mogelijk om het pensioen in eigen beheer op te bouwen. U heeft de keuze gekregen om uw pensioen om te zetten naar een oudedagsverplichting (ODV), uw pensioen af te kopen of niets te doen. 
Tot en met 2019 heeft u de mogelijkheid om uw PEB af te kopen met een fiscale korting. Deze korting neemt per jaar af; 2017: 34,5%, 2018: 25%, 2019: 19,5%. Als u dus nog van de maximale korting wilt profiteren, zult u voor het einde van het jaar uw pensioen nog moeten afkopen.
Een belangrijk aspect bij het afkopen of omzetten van het PEB is de toestemming van uw 
(ex-)partner. Om het pensioen af te kopen of om te zetten, is toestemming van uw partner nodig, aangezien uw partner als gevolg hiervan minder rechten heeft op het pensioen. Laat u hierover goed adviseren!

Conclusie
Het is verstandig om voor het einde van het jaar al uw vragen aan uw adviseur te stellen. Die kan voor u de meest voordelige situatie schetsen.  
Wat betreft het afschaffen van de landbouwregeling en het afschaffen van het pensioen in eigen beheer is het ook zeer verstandig om met uw adviseur om tafel te gaan om alle gevolgen in kaart te brengen.
Laat u goed informeren over alle eindejaartips. Wij staan altijd klaar voor u. 

door Gert-Jan Kuijt AA, partner bij Batenburg Accountants

Batenburg kan u helpen met o.a.