Willekeurig afschrijven voor starters


Veel ondernemers doen investeringen in hun onderneming. Voor sommige bestaat de mogelijkheid om willekeurig op af te schrijven. In deze column staat het begrip ‘willekeurig afschrijven’ centraal. Wat betekent het precies en voor wie kan dit een voordeel bieden. Dit zullen we hieronder kort toelichten. 

Wat is willekeurig afschrijven?
Ondernemers hebben de mogelijkheid om jaarlijks af te schrijven over hun gedane investeringen. Indien de investering groter is dan € 450, kan deze aanschaf geactiveerd worden en over worden afgeschreven. 
Op deze geactiveerde bedrijfsmiddelen kunt u in sommige gevallen ook willekeurig afschrijven. Deze faciliteit kent verschillende varianten. Dit kan via de MIA of Vamil, dit is van toepassing wanneer de investeringen milieu zuinig zijn. Daarnaast heeft een startende ondernemer de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven, in dit stuk richten wij ons hier voornamelijk op.
Willekeurig afschrijven betekent dat u zelf bepaald hoe en wanneer u over een bedrijfsmiddel afschrijft. Dit zou kunnen betekenen dat u in één jaar het gehele bedrijfsmiddel tot op de restwaarde kan afschrijven. Dit levert een grote aftrekpost op. In een jaar waar een forse omzet wordt behaald, biedt dit belastinguitstel en dus een liquiditeitsvoordeel op. Voor een startende ondernemer kan dit in de startjaren van de onderneming de mogelijkheid geven sneller door te groeien.

Voorwaarden willekeurig afschrijven
Om willekeurig af te schrijven dient er wel aan een aantal voorwaarden voldaan te worden. De faciliteit willekeurig afschrijven voor starters is niet mogelijk in de BV.
Daarnaast moet u voldoen aan de voorwaarden van de startersaftrek. Er bestaat maximaal 3 jaar recht op startersaftrek. Alleen de bedrijfsmiddelen die gekocht zijn in die jaren of in het jaar ervoor (aanloopjaar) komen in aanmerking voor de willekeurige afschrijving. 
Het willekeurig afschrijven kent een beperking tot een bedrag van maximaal € 318.449,-. Over alle investeringen boven dit bedrag mag niet willekeurig worden afgeschreven. De ondernemer mag zelf bepalen welke bedrijfsmiddelen hij binnen dit bedrag in aanmerking wil laten komen voor de willekeurige afschrijving. 

Willekeurig afschrijven is een ruim begrip, maar kan voor de startende ondernemer zeker een voordeel bieden. In combinatie met geruisloze inbreng in de BV kan dit zelfs een dubbel voordeel bieden. Bent u benieuwd of willekeurig afschrijven voor u gunstig kan zijn, neem dan gerust contact met ons op.
Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, wij staan altijd klaar voor u. 

door Gert-Jan Kuijt AA, partner bij Batenburg Accountants

Batenburg kan u helpen met o.a.