Aanscherping voorschriften crowdfunding

Naar aanleiding van een evaluatie van de voorschriften voor crowdfunding-platformen gaat ARM de huidige voorschriften op een aantal punten aanscherpen. Gebleken is dat er sprake is van schaarste in de crowdfundingmarkt, waardoor investeerders in zeer korte tijd financiële beslissingen nemen. De AFM constateert dat de gemiddelde tijd waarin investeerders in een project konden instappen in de onderzoeksperiode is gedaald naar enkele uren. Hierdoor worden investeringsrisico’s mogelijk niet goed overzien. Bovendien negeert 60% van de investeerders het advies om maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen in crowdfunding te investeren. Om investeerders meer tijd te geven om een weloverwogen investeringsbeslissing te nemen wordt een nieuw voorschrift ingevoerd. Voortaan moet alle projectinformatie 48 uur vooraf aan openstelling van de inschrijving voor alle investeerders op het platform beschikbaar zijn. Daarnaast blijft de huidige 24-uur bedenktijd achteraf bestaan. Verder verwacht de AFM van de sector een flinke inspanning om te waarborgen dat investeerders zich vaker houden aan het advies om maximaal 10% van hun vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding. Consumenten mogen afwijken van deze richtlijn maar platformen moeten deze afwijkingen wel op individuele basis kunnen verantwoorden. Een platform moet tenminste aan de AFM kunnen uitleggen waarom zij het gerechtvaardigd vindt dat een investeerder meer dan de geadviseerde 10% investeert in crowdfunding. De investeerderstoets zal blijven bestaan maar de frequentie van de herhaling hiervan zal afnemen. Eind vorig jaar maakte de AFM bekend dat zij verwacht dat wanbetalingen (d.w.z. alle bedragen waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer worden terugbetaald aan investeerders) inzichtelijk worden gemaakt op de websites van de platformen. Gebleken is dat veel platformen hierin nog geen inzicht geven. En platformen die dat wel doen, doen dat geregeld niet op een eenvoudig vindbare plek. De AFM constateert ook dat projecten pas na 365 dagen worden afgeboekt. Volgens de AFM zouden projecten na 90 dagen betalingsachterstand moeten worden afgeboekt. In het najaar komt de AFM met de uitkomsten van een uitgebreider onderzoek naar transparantie over wanbetalingen. Bron: AFM 25-07-2017

Neem contact met ons op


Archief

    Batenburg kan u helpen met o.a.